TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Turvajärjestelmien suunnittelun lähtökohtana on toisaalta asiakkaan tarpeet ja toisaalta suojattavan kohteen ominaisuuksien asettamat reunaehdot. Nykyisillä turvajärjestelmillä on mahdollista suunnitella lähtökohtaisesti minkätasoinen turvasuojaus tahansa, mihin tahansa kohteeseen.

Erilaiset hälytys- ja valvontajärjestelmät ovat nykyään helposti toisiinsa kytkettävissä ja integroitavissa mahdollisiin nykyisiin järjestelmiin. Hallinta ja valvonta on nyös erittäin joustavaa selkeiden käyttöliittymien kautta, jopa mobiili-päätelaitteilla.

Asiantunteva suunnittelija osaa huomioida aidot lähtökohdat ja todelliset tarpeet. Näin vältytään kohteen ylisuojaamiselta tarpeeseen nähden, ja samalla vältytään ylimääräisiltä investointi- ja ylläpitokustannuksilta.

Pyydä meitä arvioimaan turvasuojaustarpeesi ja suunnitella juuri sen mukaisen suojaustason täyttävä turvajärjestelmä.

Suunnittelun tavoitteet

  • Kustannustehokas ja tarkoituksen mukainen turvasuojaustaso
  • Ilkivallan estäminen
  • turvallinen ja häiriötön työskentely- ja asiointiympäristö

PÄÄMIEHET